Tarieven natuurbegraven

U kunt bij Koningsakker op ieder moment een graf reserveren. De kosten voor een graf zijn naar verhouding lager dan bij een reguliere begraafplaats. Ook krijgt u niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument.

Graven

De graven zijn ruim gesitueerd. U betaalt eenmalig aankoopkosten. U ontvangt een grafakte waarop de precieze locatie van het graf staat aangegeven. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

Eenpersoonsgraf € 4.250
Tweepersoonsgraf € 7.500

Wilt u graag naast elkaar begraven worden? Dit is uiteraard ook mogelijk. In dit geval reserveert u twee eenpersoongraven à € 4.250. Voor een kindergraf kunt u contact met ons opnemen.

Urnen

Op Koningsakker kunt u na een crematie ook de as uitstrooien in een graf of begraven in een urn van afbreekbaar materiaal. Het uitstrooien van as op de bosbodem is niet toegestaan omdat dit niet goed is voor de natuur. Bij het begraven onder de humuslaag heeft as geen negatieve effecten.

Urngraf € 2.000 (1 urn)
Dubbel urnengraf € 3.000 (2 urnen)

Begrafenis

Naast het grafrecht, betaalt  u een bedrag voor de begrafenis. Het begraaftarief bestaat uit het delven en sluiten van het graf, de wettelijk verplichte administratieve handelingen en de begeleiding door Koningsakker. Deze kosten betaalt u ten tijde van de uitvaart. In het weekend geldt een toeslag van 50%.

Tarief begraving € 550
Tarief urn- of asbegraving € 350

In de toekomst kunt u ook gebruik maken van het ontvangsthuis van Koningsakker, voor een persoonlijke afscheidsceremonie of een condoleance. Naar verwachting is dit gebouw in de loop van 2020 gereed. Te zijner tijd informeren we u over de tarieven.

Gedenktekens

Bij een graf op Koningsakker kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. Deze boomschijven komen uit het bos van de zusters van Abdij Koningsoord. Aan de hand van deze boomschijf heeft u een herkenningspunt van het graf, passend binnen de natuur. De boomschijf bieden wij u kosteloos aan.

U kunt contact met ons opnemen voor het bestellen van de schijf. Een boomschijf blijft jaren liggen, maar is wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.