Natuurbeheer

De voormalige maïsakkers maken plaats voor nieuwe natuur. Streekeigen plantensoorten met een hoge ecologische waarde. Een waardig leef- en broedgebied voor vogels en insecten. De 4 velden zijn vernoemd naar de seizoenen. De vier seizoenen van het leven. Lente, zomer, herfst & winter.

Hortus conclusus

Het ontwerp van Koningsakker is geïnspireerd door de bestaande binnentuin van de abdij Koningsoord, de hortus conclusus. Waar de besloten ommuurde tuin van de abdij omgeven wordt door een kloostergang, zo zijn de 4 kwadranten van velden hier op Koningsakker omgeven door het bestaande bos met grotendeels begaanbare paden eromheen. De identiteit van de abdij wordt weerspiegeld in het landschappelijk ontwerp.

De velden

Lente
Een open bloemrijk grasveld met enkele opgaande (fruit)bomen: appel, zoete kers en lindebomen. Te verwachten plantensoorten: akkerdistel, fluitenkruid, duizendblad, grasklokje, rode klaver, pinksterbloem, Sint Janskruid en wilde margriet. Een mooi leefgebied voor insecten.

Zomer
Een droog en bloemrijk grasland. Ideaal voor vlinders en bijen. Te verwachten plantensoorten: akkerhoornbloem, glad walstro, klein streepzaad, rode klaver, scherpe boterbloem, groot kaasjeskruid en vogelwikke.

Herfst
Herfstveld met droge heide: heideplagsel is aangebracht nadat er verschraling is toegepast. Het zal enige jaren duren voordat de droge heide floreert. Te verwachten plantensoorten: struikhei, kruipbrem, hondsviooltje, tormentil en zandzegge. Diersoorten: boomleeuwerik, roodborsttapuit, groentje en de heivlinder. In het herfstveld zijn ook twee poelen aanwezig.

Winter
Een nieuw rijk loofbos richting het bestaande bos. Bomen en heesters: o.a. haagbeuk, tamme kastanje, wilde appel, linde, eik, zoete kers, hulst, meidoorn, Gelderse roos, hazelaar, rode bes, sleedoorn en wilde lijsterbes. Het nieuwe bos is voorzien van een gebogen wandelpad. Aantrekkelijk leefgebied voor zangvogels. Open plekken en besloten zones wisselen elkaar hier af.

Onderhoud en beheer

Het belang van de natuur staat op een natuurbegraafplaats voorop. Op Koningsakker kan nieuwe natuur zich ontwikkelen, met bomen, struiken en planten die kenmerkend zijn in deze regio. Zo maaien we onder andere in gedeelten, waardoor er altijd groen blijft voor de insecten (lees meer over Vlindervriendelijk maaien). En sinds mei 2021 passen we natuurlijk maaien toe, door begrazing met schapen. De begraafplaats belast het milieu zo min mogelijk en past binnen het bestaande natuurgebied. Met het reserveren van een laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Koningsakker draagt u direct bij aan het in stand houden van natuur voor toekomstige generaties. Onze medewerkers Annelijn (natuurbeheerder) en Bram (ecoloog) ontfermen zich over het onderhoud en beheer van het gebied. Regelmatig helpen ook vrijwilligers bij het onderhoud.