De Abdij

Het ontstaan

Een natuurbegraafplaats in verbondenheid met een contemplatief klooster is een primeur voor Europa. Toch sluit het naadloos aan bij de spiritualiteit van de Cisterciënzers, waar de zusters Trappistinnen van abdij Koningsoord deel van uitmaken. Een eeuwenoude kloosterorde die zich toelegt op stilte en gebed, arbeid en een sobere levensstijl in nauwe verbinding met de natuur. Het essentiële van het Cisterciënser leven is: gericht te blijven op het zoeken van God. In waarheid, in eenvoud en in onderlinge eensgezindheid.

Vanouds voorzien Trappistenkloosters in hun eigen levensonderhoud. Vaak door agrarische werkzaamheden, het maken van bier of brood of andere vormen van handenarbeid. Het zijn monniken met modder aan hun laarzen die niet bang zijn om vuile handen te krijgen. Ook Koningsakker is mede bedoeld om de abdij financieel te ondersteunen.

Abdij Koningsoord

Abdij Koningsoord is een vitale kloostergemeenschap met zusters van alle leeftijden. Stilte en gebed vormen het hart van hun bestaan, voor het koorgebed komen zij zeven keer per dag samen. Het leven bestaat uit: Opus dei (Gods werk, het koorgebed en monastiek leven in het algemeen), Lectio divina (geestelijke lezing) en toegewijde arbeid. De balans tussen deze drie pijlers typeert de Trappisten. Zo werken de zusters in hun eigen goed geoutilleerde boekbinderij/restauratieatelier en de abdijwinkel.

Luisteren gaat beter,
als het stil is om je heen,
als het stil is in je hart. 

Proeven

Het kloosterleven spreekt veel mensen aan. Het gastenverblijf staat open voor iedereen die verlangt om in een omgeving van stilte en afzondering tot zichzelf te komen, tot die innerlijke ruimte waar het Leven je verwelkomt. Het ritme van het getijdengebed en de eucharistie is een bron van inspiratie, kracht en verbondenheid.

Ook de gebedsdiensten in de kerk kan men bijwonen. U bent van harte welkom de stilte en het gebed met hen te delen.

Zevenmaals daags
zing ik Uw lof,
en in de nacht
sta ik op om U te prijzen
– ps. 119

Bent u benieuwd naar de zusters Trappistinnen, het klooster en/of het gastenverblijf? Kijk voor meer informatie online: www.abdijkoningsoord.org