Gedenktekens

Het is geheel aan u of u een gedenkteken wenst. U kunt daarvoor gebruik maken van een boomschijf met een inscriptie. Hiervoor worden bomen uit het bos van de zusters gebruikt. Bomen die bijvoorbeeld zijn omgevallen of door uitdunning verwijderd moeten worden. De inscriptie op de boomschijven wordt gemaakt door een lokale beeldhouwer. De schijf bieden we u kosteloos aan.

Een boomschijf vergaat na enkele jaren en symboliseert zo de vergankelijkheid van de mens. Indien gewenst kunnen de nabestaanden dan een nieuwe boomschijf laten plaatsen. Hieraan zijn dan wel kosten verbonden.

Tenslotte kiezen ook steeds meer mensen ervoor om geen enkele markering op het graf te plaatsen en het graf helemaal aan de natuur over te geven.

Een ander gedenkteken, een eigen boomschijf of een (stenen) grafmonument zoals deze op andere begraafplaatsen voorkomen, is op natuurbegraafplaats Koningsakker niet mogelijk.