Wat is natuurbegraven?

Als u kiest voor natuurbegraven, kiest u voor een blijvende rustplek. Het graf gaat op in de natuur.

Op deze manier verbinden we mens en natuur voor altijd; met respect voor de overledenen én respect voor de natuur en het milieu. Daarom maken steeds meer mensen de keuze voor een natuurbegraafplaats.

Bij de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Koningsakker horen de ontwikkeling van nieuwe natuur en het behoud en ondersteunen van de oorspronkelijke flora en fauna. Met het reserveren van een natuurgraf op Natuurbegraafplaats Koningsakker draagt u dan ook direct bij aan het in stand houden van natuur voor toekomstige generaties. Bovendien ondersteunt de natuurbegraafplaats de Abdij Koningsoord.

In harmonie met natuur en milieu

Uw naaste wordt hier in harmonie met de natuur begraven. We dragen zorg voor het milieu en willen deze dan ook zo min mogelijk belasten. De natuurbegraafplaats past binnen het bestaande natuur- en bosbeheer.

Ook de kleding van overledene, een lijkwade, kist, baar, urn of mand zijn om deze reden van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt. Grafaanduidingen en gedenktekens zijn naar wens aanwezig in de vorm van een boomschijf met inscriptie.

Natuurbegraven is voor iedereen

Een laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Koningsakker is voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. De graven krijgen alle ruimte. Een graf wordt niet geruimd, het grafrecht is blijvend.

Afscheid nemen van een dierbare gebeurt hier in verbondenheid met de natuur. De stilte, de verandering van de seizoenen, zoals de bladeren die in de herfst vallen, ze dragen bij aan dit afscheid. Maar ook het nieuwe leven, het groeien en bloeien is onderdeel van deze verbondenheid. De ceremonie en de gedenkplaats geven ruimte aan rouw, aan verdriet en het laatste afscheid. Voor velen zal ook de nabijheid van de abdij troost bieden. Een plek waar een ieder op adem kan komen.