Cremeren en natuurbegraven

Bij een crematie dient de as van de overledenen tenminste 30 dagen bewaard te worden op het crematorium. Dit geeft nabestaanden tijd om te bedenken wat zij met de as willen doen. Naast natuurbegraven bieden wij ook een asbestemming in de natuur aan.

Echter, as bevat relatief veel zware metalen en fosfaten. Bij verstrooiing kan dit de humuslaag aantasten en leiden tot vermesting. Dit is belastend voor de natuur en daarom hebben wij geen urnenveld of strooiveld. De natuur staat voorop bij Koningsakker.

Wat is dan wel mogelijk? U kunt de as in een graf begraven onder de humuslaag. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur. Het begraven van as kan zonder urn, maar kan ook in een natuurvriendelijke urn van afbreekbaar materiaal. Ook voor urngraven is het grafrecht blijvend en kan het graf gemarkeerd worden met een boomschijf. De tarieven voor een urngraf liggen iets lager.

De crematie van het lichaam heeft geen invloed op zijn of haar ziel; een crematie is derhalve geen objectieve ontkenning van de christelijke leer van de onsterfelijkheid van de ziel (en evenmin van die van de verrijzenis van het lichaam). […] Het bewaren van de as van de overledenen in een gewijde plaats zorgt ervoor dat ze niet worden uitgesloten van de gebeden en de gedachtenis van hun familie of van de christelijke gemeenschap. ” – passage uit het Ad resurgendum cum Christo