Nieuwe abdis gekozen voor abdij Koningsoord

De opening van natuurbegraafplaats Koningsakker, 31 augustus j.l., was bijzonder voor zowel het team van Koningsakker als voor de zusters van Koningsoord. In het bijzonder voor zuster Julian; het was haar laatste weekend als abdis. Zuster Julian heeft haar functie als abdis neergelegd in verband met de bereikte leeftijdsgrens. Daarna was het aan de communiteit om een opvolgster te kiezen.

Maandag 7 oktober was het zover, de verkiezing.

De zusters van abdij Koningsoord zijn verheugd om met u te delen dat gekozen is voor zuster Pascale. Vanaf nu abdis, hoofd van de communiteit, een functie voor de komende 6 jaar.
In een volgende nieuwsbrief stellen we Pascale graag aan u voor.

Geplaatst in Abdij Koningsoord, Alle berichten, Koningsakker