Opbouw tarieven

Met het reserveren van een laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Koningsakker draagt u direct bij aan het in stand houden van natuur, nu en voor toekomstige generaties. Bovendien zorgt het tevens voor een financiële bijdrage aan abdij Koningsoord. De kosten voor een graf op Koningsakker zijn éénmalig. Deze zijn opgebouwd uit vier onderdelen: natuurbeheer, toekomstfonds, exploitatie en de abdij.

1. Natuurbeheer

Deze natuurbegraafplaats bestond voorheen uit maisakkers. We realiseren nieuwe natuur op voormalige landbouwgrond. Dit betekent een verbetering van de natuurkwaliteit en een verhoging van de biodiversiteit van dit gebied. Een speciaal ontwikkelplan voor natuurbeheer is opgesteld door een landschapsarchitect in samenwerking met een ecoloog en de provincie Gelderland. Zo zijn de vier velden met ieder zijn eigen (regionale) gewassen ingericht. Ieder veld trekt weer andere insecten, vogels en dieren aan.

2. Toekomstfonds natuur

Binnen het ontwikkelplan is ook een toekomstfonds voor natuurbeheer opgericht voor dit gebied. Zodat de natuur de ondersteuning krijgt die nodig is, op het moment dat hier alle graven gereserveerd zijn en in de jaren daarna.

3. Koningsakker BV | Exploitatie

Hieronder vallen personeelskosten (de dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van het team van Koningsakker), de trainingen voor de medewerkers, maar ook kosten als huishoudelijke benodigdheden, communicatiekosten, drukwerk en de investering van een (nieuw) ontvangsthuis waar afscheidsceremonies kunnen plaatsvinden.

4. Abdij Koningsoord

Natuurbegraafplaats Koningsakker is een initiatief van de zusters van abdij Koningsoord. Zij hebben enkele jaren geleden de mogelijkheid gehad om extra grond rondom hun abdij te kopen. Dit hebben zij toen gedaan om de rust en stilte van dit gebied te waarborgen. Met de komst van de natuurbegraafplaats is verzekerd dat dit gebied altijd natuur blijft. Bovendien biedt de natuurbegraafplaats financiële ondersteuning voor hun bestaan.