Abdij Koningsoord

Zondag 6 oktober | Kerkwijding

Aanstaande zondag is het hoogfeest met de jaarlijkse wijding van de abdijkerk. Deze viering vindt plaats op de wijdingsdag van het kerkgebouw. Vanaf de Nachtwake tot aan de Completen branden de 12 kaarsen in de abdijkerk.
Lees verder

15 augustus, Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming is de katholieke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" wordt herdacht en gevierd. In de periode van 15 t/m 20 augustus is er een afwijkende dagorde
Lees verder

Abdis Julian: ‘De smalle weg’

Abdis Julian vertelt: 'Aan het begin van de bomenlaan sla ik rechtsaf om het pad te lopen dat door het zomer- en lenteveld voert. Telkens verwonderd stilstaand bij weer een bloem die ik niet eerder daar zag, of een kleur verderop in het veld die me opvalt. Tekenen te verstaan, ook de droogte kan vrucht dragen.'
Lees verder

Paasliturgie

Voor allen die, waar ook ter wereld in deze tijd de Paasliturgie vieren, dat ons aller dagelijks leven, dáár waar het donker of duister is, verward of verwond, gevangen en geconditioneerd, open mag breken voor het wonder van de Verrijzenis, zoals de lenteknoppen openbarsten aan schijnbaar dode takken.
Lees verder

Over KoningsakkerWaar de doden rust vinden en de levenden op adem kunnen komen

Lees meer over Koningsakker Vraag een brochure aan